Dziś komisja wybrała najlepsze prace w etapie powiatowym II Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną, który organizuje Beaty Mazurek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Autorzy biorący udział w konkursie, musieli swe prace poddać ocenie jury gminnego, a potem trafiły one do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, gdzie komisja wyłoniła powiatowych laureatów.

Prace dostarczone do starostwa powiatowego w Biłgoraju oceniała jury złożone z czterech osób, tj. Marii Gałki - etatowego członka Zarządu Powiatu w Biłgoraju, Doroty Skakuj reprezentującej Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, Katarzyny Kobel z biura ds. Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz Anny Wachowicz z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

konkurs palma pisanka etap powiatowy 1
Komisja po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiła nagrodzić:
Palmy wielkanocne
Palmy współczesna - praca indywidualna:
Kategoria do 15 lat - Franciszek Panas, Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim - gmina Józefów.
Kategoria od lat 15 - Beata Kurzyńska - gmina Tereszpol.

Palmy współczesna - praca wspólna:
Ex aequo: KGW Lipiny Górne Borowina i KGW Jasiennik Stary - gmina Potok Górny.

Palma tradycyjna – praca indywidualna:
Kategoria od 15 lat, ex aequo: Katarzyna Zygmunt i Agnieszka Tutka - gmina Biłgoraj.

Palma tradycyjna - praca zbiorowa:
Ex aequo: Dzienny Dom Pomocy w Biłgoraju, miasto Biłgoraj i Stowarzyszenie Kobiet Goraja - Kobieta Aktywna - gmina Goraj.

konkurs palma pisanka etap powiatowy 2

Pisanki wielkanocne
Pisanki współczesne - praca indywidualna:
Kategoria do lat 15 - Antoni Nowak, Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim - gmina Józefów.

Pisanki współczesne - praca indywidualna:
Kategoria od lat 15 - ex aequo: Dorota Gałka - gmina Tarnogród, Aneta Warda - gmina Turobin.
Wyróżnienie: Alina Furmaga - gmina Goraj.

Pisanki współczesne - praca zbiorowa:
Kategoria od lat 15 - ex aequo: KGW w Jasienniku Starym - gmina Potok Górny, KGW „Kukieczanki” - gmina Tereszpol.

Pisanki tradycyjne - praca indywidualna:
Kategoria do lat 15 - Julia Wasąg, Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy - gmina Biłgoraj.

Kategoria od lat 15 - ex aequo: Katarzyna Karkosz - gmina Turobin, Katarzyna Zygmunt - gmina Biłgoraj i KGW w Jasienniku Starym - gmina Potok Górny.

Kwestie związane z nagrodami i wyróżnieniami dla laureatów przekazane zostaną w późniejszym terminie za pośrednictwem Gminnych Ośrodków Kultury.

konkurs palma pisanka etap powiatowy 3
Wszystkie palmy i pisanki jakie trafią z gmin do starostwa powiatowego za jego pośrednictwem zostały dziś przekazane do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Cele konkursu jest upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych, popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej, ocalenie od zapomnienia typowych dla Regionu form twórczości ludowej i powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym., stworzenie Izby Pisanki Lubelskiej i zapewnienie jej stałego dopływu eksponatów, poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyrobu palm i pisanek oraz aktywizacja  mieszkańców  województwa  lubelskiego  w  zakresie  popularyzacji  zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych.