Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowiekie i o wyłożeniu projektu do publicnzego wglądu. Szczegóły w piśmie w treści artykułu. Zachęcamy by się z nim zapoznać.

 

obwieszczenie okregi lowieckie