Zarząd Powiatu powierzył na kolejny rok, pełnienie obowiązków dyrektora MDK w Biłgoraju Iwonie Pawlos. Pozytywna opinię wydała Rada Pedagogiczna i Kurator Oświaty. Zgodnie z przyjętą - jednomyślnie - przez członków Zarządu uchwałą, Iwona Pawlos, będzie zarządzać Młodzieżowym Domem Kultury do końca sierpnia 2022 roku.

iwona pawlos
-Bardzo dobrze oceniam ostatnie miesiące pełnienia przez panią Pawlos obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. Bardzo dobrze oceniam także współpracę z Zarządem Powiatu. Kontynuowane są działania, które mają już swoją tradycję w działalności MDK-u są także nowe inicjatyw, które działania placówki pozwalają realizować w dobie pandemii Covid-19 i obostrzeń sanitarnych
- mówił starosta biłgorajski, Andrzej Szarlip.