W kwietniu w Lublinie przyznane zostały nagrody w konkursie „Szkoła Innowacji”. Jego organizatorem jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a projekt skierowany jest do szkół średnich liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół i ma na celu na wyróżnianie placówkę z Lubelszczyzny, które wykazują się innowacyjnymi rozwiązaniami. Wśród laureatów są szkoły z powiatu biłgorajskiego.

Konkursowi patronuje Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Lubelski Kurator Oświaty. Tytuł Lider Innowacji przyznawany jest w sześciu kategoriach, tj. „Szkoła - Lider Innowacji”, „Innowacyjna Inicjatywa”,   „Dyrektor - Lider Innowacji”, „Nauczyciel - Lider Innowacji”, „Innowacyjna Biblioteka” i „Uczeń - Lider Innowacji”.

szkola innowacji 1

Podczas IX gali wyróżnieni zostali:
W kategorii „Szkoła - Lider Innowacji”:
Wyróżnienie - I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju,
Wyróżnienie - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

szkola innowacji 2

W kategorii „Dyrektor - Lider Innowacji”:
Nagroda główna - Jolanta Rycyk, I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.
Wyróżnienie - dr Adam Balicki, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

szkola innowacji 3

Kategoria „Nauczyciel - Lider Innowacji”:
Wyróżnienie - Joanna Gałczyńska, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

szkola innowacji 4

Kategoria „Uczeń - Lider Innowacji:
Wyróżnienie: Piotr Łaba – I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

Zdjęcia Źródło: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie