Dziś w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się spotkanie konsultacyjno - koncepcyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Uczestniczyła w nim poseł Beta Strzałka i przedstawiciele Zarządu Powiatu, w osobach starosty Andrzeja Szarlipa, wicestarosty Tomasza Rogali, etatowego członka Zarządu Marii Gałki, kierownik wydziału inwestycji i kierownik biura organizacji i administracji Starostwa powiatowego. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor „Budowlanki” Stanisław Sitarz i kierownik administracyjny Stanisław Cieślak.

konsultacje boiska zsbio

Podczas spotkania ustalono kwestie robocze planowanej inwestycji. Jej zakres - wg dzisiejszych ustaleń - ma obejmować wykonanie bieżni (okólnej i prostej), płyty boiska z trawy sztucznej, oświetlenia boiska piłkarskiego, miejsc do rzutu kulą i skoku w dal oraz miejsc postojowych. Wykonany ma być także drenaż boiska piłkarskiego. -Szacowana wartość tych prac to około 2,5 mln zł. Udało nam się pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 1,3 mln zł. W budżecie zapisaną mamy kwotę 200 tys. zł jako wkład własny. Musimy więc jeszcze dołożyć 1 mln zł. Chcemy by była to inwestycja dwuletnia, już teraz mają ruszyć prace koncepcyjno - projektowe, a zakładamy że cała inwestycja ma być ukończona do końca sierpnia 2022 roku - informuje wicestarosta Tomasz Rogala.

konsultacje boiska zsbio 1

Inwestycja przyczyni się do podniesienia jakości kapitału ludzkiego, ograniczenia wykluczenia społecznego poprzez wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej jakości wychowania fizycznego na dostosowanych obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych z terenu wsi i miasteczek powiatu biłgorajskiego. Dostępność inwestycji pozwoli na wzmocnienie prozdrowotnych zachowań społecznych. Dodatkowo zostanie osiągnięta znaczna poprawa estetyki i organizacji obiektów, poprzez ich przebudowę i dostosowanie uwzględniające otoczenie terenu i aspekty współgrania ze środowiskiem naturalnym. Obiekty będą powszechnie dostępne poza zajęciami szkolnymi i zawodami i dzięki inkluzywności przyczynią się do budowy zrównoważonego miasta.

To już kolejna inwestycja w szkolną infrastrukturę sportową. W chwili obecnej trwa remont hali gimnastycznej ZSBiO w Biłgoraju. Powiat pozyska na to zadanie 1,3 mln zł. Modernizacja hali sportowej „Budowlanki” współfinansowana jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej infrastruktury Sportowej - Edycja 2020.