Od 19 maja br., znów dla wszytskich interesantów otwarte zostaje Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Obsługę bezpośrednią wznawiają wszytskie wydziały. Urząd zaś czynny będzie od godziny 7:30 do 15:30. Interesantów nadal jednak obowiązuje reżim sanitarny, tj. dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa maseczką, zachowanie dystamsu społecznego, niegrupowanie się.

Nadal wiele spraw załatwić można drogą elektroniczną. W razie pytań skoktaktować się można telefoniczne z sekretariatem (tel. 84 688 20 08) oraz biurem podawczym (tel. 84 688 20 00) lub skorzystać z elektornicznej skrzynki podawczej.