Uchwała Zarządu Powiatu w Biłgoraju, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu biłgorajskiego w 2022 roku.

 Uch. konkurs 1

Uch. konkurs 2

Uch. konkurs 3Uch. konkurs 4

Uch. konkurs 5

Uch. konkurs 6