W Biłgoraju, z inicjatywy Ośrodka Interwencji Kryzysowej - i przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju oraz Komenda Powiatowej Policji w Biłgoraju i przy wsparciu powiatu biłgorajskiego - odbyła się konferencja dotycząca przeciwdziałaniom przemocy domowej. Wzięli w niej udział m. in. poseł na Sejm RP Beata Strzałka starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, przedstawiciele Policji, ośrodków pomocy społecznej, OIK-u, PCPR-u, kuratorzy i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości.

konferencja przemoc w rodzinie 1

-Przemoc, która dotyka rodziny, uczniów osoby starsze, kobiety czy dzieci jest zjawiskiem, które należy wyeliminować z życia społecznego. Niestety nie zrobi tego w pojedynkę żadna - choćby najlepiej działająca - instytucja. Na tym polu trzeba szerokiej współpracy, edukacji, odpowiedniego prawa, diagnozy, działań prewencyjnych i rozwiązań systemowych mających na celu oddzielenie sprawy przemocy od ofiar. Liczę, że dzisiejsza konferencja pozwoli skorzystać z rozwiązań już wypracowanych, zacieśnić współpracę i wypracuje nowe pola przeciwdziałania temu zjawisku - podkreślał starosta Andrzej Szarlip.

konferencja przemoc w rodzinie 2

Konferencja była skierowana do instytucji i służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy. -Interdyscyplinarność takich jednostek ma ogromny wpływ na to, w jak szybkim tempie będziemy w stanie podjąć działania zapobiegawcze tak, aby przemoc w danym środowisku ustała. Współdziałanie podjęte w odpowiednim momencie redukuje i minimalizuje ryzyko coraz większych szkód jakie przemoc w danym środowisku wyrządza. Należy pamiętać, że dotyczy to nie tylko danej jednostki która jest adresatem przemocy ale całego środowiska w którym ona przebywa i funkcjonuje - mówi Ilona Dzido, po. dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Jak dodaje: -Intencją tej konferencji było uzmysłowienie sobie tego, że jesteśmy jako instytucje mamy wspólny cel – redukcję przemocy, aby występowała jak w najmniejszej skali.