Dziś w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie literackim "Legenda o mojej miejscowości". Tematem konkursu literackiego byłą legenda związana z miejscowością znajdująca się na terenie powiatu biłgorajskiego, w której mieszka uczestnik konkursu. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII oraz szkół średnich.

Konkurs miał na celu inspirowanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej, odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich młodzieży, kształtowanie jej gustów artystycznych oraz stwarzanie możliwości konfrontacji własnej twórczości z utworami rówieśników, zwrócenie uwagi na staranność, poprawność stylistyczną i ortograficzną zredagowanej wypowiedzi pisemnej, poznawanie własnej miejscowości, krzewienie kultury języka ojczystego, propagowanie walorów krajoznawczo - historycznych powiatu biłgorajskiego oraz kształtowanie postawy poszanowania historii i legend naszej „Małej Ojczyny”.

konkurs legendy muzeum
Zadaniem każdego uczestnika jest poznanie od starszych mieszkańców swojej miejscowości albo odszukanie w źródłach lub opracowaniach oraz napisanie legendy związanej z miejscowością w której mieszka, znajdującą się w granicach administracyjnych Powiatu Biłgorajskiego. Legenda może dotyczyć dowolnie wybranego aspektu związanego ze swoją miejscowością, np. nazwy miejscowości,  okolicznych nazw fizjograficznych, zabytku, zakątka przyrody, pomnika lub osób związanych z tą miejscowością. Praca konkursowa powinna w ciekawy, oryginalny sposób łączyć fakty geograficzne lub historyczne z fikcją literacką.

Laureatami konkursu zostali:

W kategorii szkoły średnie:
Daria Podpora - ZSBiO w Biłgoraju, za legendę "Złoty sitarz".

W kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce - Aniela Szarzyńśka - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu, za legendę "O wężu w Płusie",
I miejsce - Alicja Sarzyńska - Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym, za legendę "O Szarej Jewce".
II miejsce - Julita Rój - Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie, za legendę "O Mieszku Gryfie, obrońcy Tarnogrodu".
III miejsce - Michalina Sidor - Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie, za "Legendę tarnogrodzką",
III miejsce - Katarzyna Myszkowiak - Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie, za legendę "Miasto Gryfa".