Honorowe krwiodawstwo to zarówno wspaniała idea jak i niezastępowalna metoda leczenia. W Polsce oparte jest na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Człowiek jest jedynym źródłem tego wspaniałego leku. Krew pobierana jest tylko od zdrowych osób po spełnieniu odpowiednich warunków. Z roku na rok obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie na krew i jej składniki w związku z postępem medycyny oraz starzeniem się społeczeństwa.

krew zsbio akcja
19 listopada taka akcja pod hasłem "Łączy nas Krew, która ratuje życie" została zorganizowana w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Do akcji zgłosiło się 4 nauczycieli, 78 uczniów, w tym 31 z ZSBiO. Pozostali to uczniowie, to uczniowie z LO im. ONZ, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz mieszkańcy miasta.

Uczestnikom dziękujemy za obecność, a organizatorom za podjęty trud. Pamiętajmy krew ratuje życie.