Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Marta  Marchewka - Skurzak, reprezentowała starostę biłgorajskiego, na uroczystościach odsłonięcia tablicy poświęconej Józefowi Krzysztofowi Gizie. Uroczystość odbyła się 24 listopada br., w Szkole Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Tarnogrodzie. W grudniu 1981 roku w Katowicach, pochodzący z Tarnogrodu Józef Krzysztof Giza, zginął wraz z ośmioma innymi górnikami podczas pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”.

odsloniecie tablicy 1
Dzięki inicjatywie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności,  tablice pamiątkowe ku czci zamordowanych górników zostały w tym roku odsłonięte w dziewięciu miejscach w Polsce. W placówkach, w których naukę pobierali zamordowani przez ZOMO górnicy.

odsloniecie tablicy 2
Pani kierownik Marta  Marchewka – Skurzak, w imieniu starosty biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa i Zarządu Powiatu podziękowała organizatorom wydarzenia za podtrzymywanie pamięci i przypominanie oraz utrwalanie najnowszej historii naszej Ojczyzny. Kończąc swe wystąpienie przytoczyła fragment „Kwiatów Polski” Juliana Tuwima:

Niech się wypełni dobra wola
szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły
przywróć nam chleb z polskiego pola
przywróć nam trumny z polskiej sosny
lecz nade wszystko - słowom naszym
zmienionym chytrze przez krętaczy
jedność przywróć i prawdziwość
niech prawo zawsze prawo znaczy
a sprawiedliwość – sprawiedliwość.