Dominika Szubiak, Jessica Sowa i Klara Wardach zostały laureatkami XXX. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie”. Młode plastyczki pracują pod kierunkiem Anny Świcy w pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia MDK w Biłgoraju. W środę, 8 grudnia 2021 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie odbył się uroczysty wernisaż XXX. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie”.

NAGRODA Jessica Sowa
Konkurs swoim patronatem objęła Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, a współorganizatorem był Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Komisja w składzie: Małgorzata Basińska - artysta plastyk , dr Romuald Tarasiuk - artysta plastyk , s. dr Zofia Molęda - Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie i Renata Adamczewska – sekretarz, Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie po uważnym obejrzeniu 638 prac plastycznych nadesłanych ze szkół i placówek wychowania pozaszkolnego archidiecezji lubelskiej postanowiła przyznać 15 równorzędnych nagród oraz 10 równorzędnych wyróżnień w czterech grupach wiekowych.

WYRÓŻNIENIE Klara Wardach
Wśród laureatów znalazły się trzy dziewczynki uczęszczające na zajęcia plastyczne do pracowni Plastycznej Tęczowa Malarnia Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Nagrodę przyznano dziesięcioletniej Jessice Sowie. Praca Jessicki oceniana była w kategorii 10-12 lat. Również nagrodę – ale w kategorii 13-14 lat - za swoją pracę zdobyła czternastoletnia Dominika Szubiak. Dominika uczestniczyła w podsumowaniu imprezy i osobiście odebrała nagrodę. W grupie wiekowej do 9 lat wyróżniono pracę dziewięcioletniej Klary Wardach. Dodatkowo miłym akcentem było wykorzystanie w plakacie promującym tegoroczny konkurs pracy Anny Szubiak, za którą w roku ubiegłym otrzymała wyróżnienie.

Relacja z podsumowania konkursu znajduje się na stronie organizatora: http://www.mdk.lublin.pl/pl/aktualnosci/910-mbn-podsumowanie-zdjecia-21

Gratulujemy Laureatom!

/Anna M. Świca/