Dziś w Biłgoraju - przy wsparciu Starostwa Powiatowego - odbył się Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich. Jego organizatorem było Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju.
Przed publicznością zaprezentowały się trzy chóry: Chór Młodzieżowy Katedry Metropolitalnej pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie, Chór Ziemi Biłgorajskiej "Echo" oraz Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej.

wieczor koled wschodnioslowianskich
Władze powiatu reprezentował członek Zarządu Powiatu, Jan Małysza, który w imieniu władz podziękował organizatorom i chórom za koncert.