Uczennica klasy II Technik Reklamy w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Łucja Szponar, została laureatką XXX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” zorganizowanego przez Młodzieżowy Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. Konkurs został objęty patronatem pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty, a współorganizatorem był Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Komisja w składzie: dr hab. Lech Giemza - polonista, Katedra Literatury Współczesnej KUL, Monika Pastuszak - polonistka, MDK "Pod Akacją" w Lublinie i Renata Adamczewska - sekretarz, MDK "Pod Akacją" w Lublinie po uważnym przeczytaniu 126 prac literackich nadesłanych z szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego postanowiła przyznać 10 równorzędnych nagród oraz 7 równorzędnych wyróżnień w czterech grupach wiekowych w kategorii poezji i prozy.

Łucja otrzymała nagrodę w kategorii prozy w przedziale wiekowym dla szkół ponadpodstawowych. Opiekunem uczennicy była pani Marta Maśko. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie organizatora.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!