Szkolny etap olimpiady odbył się pod koniec listopada przez internet. Do kolejnej tury konkursu zakwalifikowała się młodzież z dwudziestu szkół w regionie. W etapie wojewódzkim wezmą udział między innymi uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu. O awans do finału powalczą w trzyosobowych zespołach, reprezentujących szkoły. Uczniowie w styczniu rozwiążą test, który zdecyduje, kto będzie reprezentował województwo lubelskie w ogólnopolskim finale konkursu.

Uczennica klasy II Technik Reklamy w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Łucja Szponar, została laureatką XXX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” zorganizowanego przez Młodzieżowy Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. Konkurs został objęty patronatem pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty, a współorganizatorem był Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Na czas nauki zdalnej w szkołach, czyli od 20 grudnia do 9 stycznia, rodzice skorzystają z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rozporządzenie w tej sprawie wydała właśnie Rada Ministrów. Dodatkowy zasiłek będzie przysługiwał na opiekę nad uczniami poniżej 8 lat oraz starsze dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. W przypadku ucznia do 16 lat wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności; ucznia do 18 lat – orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ucznia do 24 lat - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nastąpiła zmiana terminu konsultacji w sprawie biłgorajskiego Autodromu. Konsultacje odbędą się we środę 22 grudnia 2021 roku, o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Kościuszki Kościuszki 94 w Biłgoraju (a nie jak planowane było to wcześniej, we wtorek 21 grudnia br., o godzinie 11:00). Wszystkie osoby zainteresowane modernizacją Autodromu serdecznie zapraszamy. Obowiązuje rygor sanitarny, w tym maseczki i dezynfekcja rąk.

W miniony weekend, w Tarnogrodzie odbyły się regionalne obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości, której współorganizatorem był powiat biłgorajski, były hołdem wdzięczności dla ofiar zbrodniczych działań władz komunistycznych. Wśród ofiar stanu wojennego, był pochodzący z Tarnogrodu górnik Józef Krzysztof Giza. Na jego grobie, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, etatowy członek Zarządu Powiatu Maria Gałka i przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna złożyli kwiaty.