Dziś w Biłgoraju - przy wsparciu Starostwa Powiatowego - odbył się Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich. Jego organizatorem było Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju.
Przed publicznością zaprezentowały się trzy chóry: Chór Młodzieżowy Katedry Metropolitalnej pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie, Chór Ziemi Biłgorajskiej "Echo" oraz Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej.

Okazją było podsumowanie powiatowych obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Młodzież "Elektryka" pod kierunkiem swych nauczycieli przygotowała część artystyczną i techniczną uroczystości. Spotkanie było okazją do podziękowań zarówno nauczycielom jak i samym uczniom. Dla przedstawicieli grona pedagogicznego, zaangażowanych w przygotowanie uroczystości starosta przygotował okolicznościowe listy gratulacyjne, a dla uczniów drobne upominki rzeczowe.

Dziś na spotkaniu ze starostą biłgorajskim Andrzejem Szarlipem, wicemarszałkiem Michałem Mulawą, dyrektorem WORD w Zamościu Marcinem Kuligiem, pełnomocnikiem Zarządu Powiatu ds. Autodromu Ireneuszem Buliczem oraz kierownikiem Biura Organizacji i Administracji Łukaszem Praconiem, przedstawił wstępny projek rewitalizacji i remontu Autodromu, projektant architekt Robert Młodziński, z firmy HIM Grupa Projektowa.

Od nowego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo zacznie przejmować od gmin obsługę programu Rodzina 500+. Jeżeli gmina przyznała rodzicowi 500+ do końca maja 2022 roku, to nie musi on składać nowego wniosku. Takie wypłaty dokończy gmina. Do 31 grudnia wnioski o 500+ przyjmują jeszcze ośrodki pomocy społecznej lub pomocy rodzinie. Gminy będą wypłacać świadczenia aż do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do maja przyszłego roku.

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, wcieli się dziś w pomocnika świętego Mikołaja. Pozytywnie odpowiedział na listy dzieci i młodzieży, w których prosiły go o świąteczne upominki. Wszystko odbyło się w ramach organizowanej przez Kronikę Tygodnia akcji, w której przedstawiciele władz samorządowych czy firm odpowiadają na listy dzieci i młodzieży. Do starosty biłgorajskiego wpłynęły cztery listy, na które starosta odpowiedział. W pisaniu listów pomagali rodzice i starsze rodzeństwo, Dzieci chciały zabawki, a uczeń szkoły średniej poprosił o bilet miesięczny.