Oficjalnie otwarto dziś wyremontowany spichlerz z zabudowań młyńskich znajdujących się przy ul. Czerwonego Krzyża, a wchodzących w skład zabytkowych budynków, którymi zarządza Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Na jego renowację Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, pozyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem zadania było zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowego drewnianego XIX-wiecznego spichlerza oraz przygotowanie go do funkcji wystawienniczej jako skansenu.

Filip Wróbel z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju został laureatem i stypendystą 3. edycji programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki. Ogłoszenie wyników miało miejsce  podczas finałowej gali 6 grudnia 2021 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędzie Wojewódzkiego w Zamościu.

Dominika Szubiak, Jessica Sowa i Klara Wardach zostały laureatkami XXX. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie”. Młode plastyczki pracują pod kierunkiem Anny Świcy w pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia MDK w Biłgoraju. W środę, 8 grudnia 2021 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie odbył się uroczysty wernisaż XXX. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie”.

W Biłgoraju odbyły się uroczystości, w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, których współorganizatorem było starostwo powiatowe w Biłgoraju. W kościele św. Marii Magdaleny modlono się za ofiary stanu wojennego oraz osoby internowane i represjonowane. Włądze powiatu reprezentowali poczet sztandarowy, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip oraz przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna.

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 roku. o godzinie 15:30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad: