6 grudnia 2021 roku, w Zamościu odbyło się wręczenie nagród dla uczniów, którzy uzyskali tytuł "Lidera Wiedzy i Ochrony Środowiska”. Uczeń Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących Jakub Smarkala z klasy IIc LO o profilu medycznym znalazł się w gronie nagrodzonych w III edycji Programu. Na uroczystości byli obecni lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński, prezes WFOŚIGW w Lubinie Grzegorz Grzywaczewski, dyrektor kuratorium oświaty w Lublinie delegatura Zamość Monika Żur, wizytatorzy, nagrodzeni uczniowie oraz nauczyciele.

Nowy respirator został przekazany w użyczenie przez władze powiatu, biłgorajskiemu szpitalowi. Urządzenie zostało pozyskane z Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Respirator jest jednym z podstawowych urządzeń ratujących życie tych chorych na Covid-19, którzy przechodzą zakażenie bardzo ciężko. Przekazania dokonali starosta Andrzej Szarlip, wicestarosta Tomasz Rogala, członkowie Zarządu Powiatu Maria Gałka i Andrzej Łagożny oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna.

Dziś w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, podpisana została umowa z wyłonionym wprzetargu wykonawcą, na przygotowanie koncepcji rewitalizacji toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej oraz programem funkcjonalno - użytkowym. Przetarg wygrała HIM Grupa Projektowa Robert Młodziński i to z tą firmą podpisana została umowa. Jak podkreślał podczas briefingu prasowego, który odbył się po podpisaniu umowy, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, sporty motorowe od lat 80. XX wieku są wizytówką Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego.

w czarownym mlynie dobry mini

Od 30 sierpnia do 14 września br. grupa 45 uczniów RCEZ w Biłgoraju odbywała staż w greckiej miejscowości Leptokaria. Z zagranicznych praktyk skorzystali młodzi ludzie kształcący się w zawodach technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych i technik elektryk. W uroczystym podsumowaniu projektu, które odbyło się 6 grudnia br., uczestniczyła kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Marta Marchewka - Skurzak oraz przedstawiciele lokalnych pracodawców.