W I LO im. ONZ w Biłgoraju rozstrzygnięto dziś V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Wyraź to w PIXEl-Ach!". Konkursowi patronował starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac graficznych od uczniów szkół podstawowych i średnich z całej Polski. Dla laureatów i osób wyróżnionych przygotowano nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. W związku z sytuacją pandemiczną z laureatami i ich opiekunami połączono się on-line.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, jako współorganizator, serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu biłgorajskiego i gości na uroczystości patriotyczno - religijne związane z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego i śmierci Krzysztofa Gizy, pochodzącego z Tarnogrodu górnika, który został zamordowany podczas pacyfikacji Kopalni "Wujek". Szczegóły znajdą Państwo na plakacie. W tym wyjątkowym dla naszego narodu, grudniowym czasie bądźmy razem!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dzieciom pozbawionym możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej odpowiedniej opieki oraz warunków do edukacji i rozwoju. Rodzinę zastępczą mogą tworzyć osoby samotne lub pozostające w związku małżeńskim, które spełniają warunki określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Szanowni Państwo, zgodnie z zarządzeniem starosty biłgorajskiego, Andrzeja Szarlipa, piątek 24 grudnia 2021 roku (wigilia) i dzień 7 stycznia 2022 roku (dzień po Uroczystości Objawienia Pańskiego) będą dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starosta Powiatowego w Biłgoraju w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku i święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku. W związku z powyższym w dniu 24 grudnia 2021 rok i 7 stycznia 2022 roku, urząd będzie nieczynny i nie będzie możliwości dokonania załatwienia spraw urzędowych.

30 października 2021 roku w Warszawie odbyła się gala podsumowująca projekt „Rok Lema” realizowany przez Centralny Dom Technologiczny w Warszawie pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Instytutu Polska Przyszłość im. Stanisława Lema. W ramach projektu organizowane były liczne działania, m. in. debaty, warsztaty oraz konkursy: na mural, plastyczny, literacki i na scenariusz lekcji poświęconej twórczości Stanisława Lema.