Dwie nagrody i trzy wyróżnienia honorowe to wspaniały sukces dzieci z pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia, która działa w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju. Tym razem najwyższe laury przyznane zostały w II Ogólnopolskim Konkursie Plastyczny dla Dzieci „Paleta Wyobraźni” 2021. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Paleta Wyobraźni” 2021 został zorganizowany przez Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży.

Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, typu interwencyjnego oraz typu specjalistyczno – terapeutycznego  wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno - administracyjnej i organizacyjnej w okresie od 01 stycznia 2022 roku, do 31 grudnia 2024 roku.

Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Informujemy, iż Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju w 2021 roku otrzymał pomoc finansową w łącznej kwocie 99 765,21 zł w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

kondolencje paul 1

W miniony weekend odyły się wydarzenia kulturalne i uroczystości, w których udział wzięli przedstawiciele władz powiatu biłgorajskiego. W sobote 13 listopada jubileusz 60-lecia działalności artystycznej świętował Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej "Echo". Z kolei w niedzielę 14 listopada odbyły się XIII Spotkania Akadmickie w Bukowinie.