pospieszalscy kocert koled

orszak plakat bilgoraj

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu na I kadencję

W wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju I kadencji, na podstawie protokołu i informacji szkolnych komisji wyborczych z okręgów wyborczych Okręg nr 1 - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju; Okręg nr 2 - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju; Okręg nr 3 - I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju; Okręg nr 4 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju; Okręg nr 5 - Zespól Szkół Leśnych w Biłgoraju; Okręg nr 6 - Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju; Okręg nr 7 - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu; Okręg nr 8 - Zespół Szkół w Turobinie; Okręg nr 9 - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (dla uczniów uczęszczających do szkół najdujących się poza powiatem biłgorajskim) informujemy, że mandaty członków Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju I kadencji otrzymują:

Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach”

W dniu 22 grudnia br., zgodnie z zapowiedzią pana starosty Andrzeja Szarlipa, wypowiedzianą podczas grudniowej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 20 grudnia br., ogłoszony został przetarg na roboty budowlane zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach".

billboard 121