Na podstawie art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Obejmuje on podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Debata nad raportem o stanie powiatu biłgorajskiego za 2021 rok przeprowadzona zostanie na sesji absolutoryjnej Rady Powiatu, która odbędzie się 24 czerwca 2022 roku.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabrać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Szczegóły i dokumenty znajdą Państwo na stronie BIP powiatu biłgorajskiego, pod linkiem: https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=819&p1=szczegoly&p2=1763271