Za blisko 900 tys. zł zamontowane mają zostać widny osobowo - łóżkowe w Domu Pomocy Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju i  Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce. Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Regionalnej w Lublinie. Zakończyło się już postępowanie przetargowe, a dziś w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju - podpisana została umowa z wykonawcą.

Dofinansowanie z ROPR w Lublinie wynosi w przypadku inwestycji przy DPS dla Kombatantów 156 tys. zł, a w przypadku DPS w Teodorówce 189 tys. zł.

Zakres prac obejmuje instalację i montaż  dźwigu osobowo - windowego o udźwigu minimum 1 000 kg, dostosowanie konstrukcji szybu i drzwi, oświetlenia i wentylacji oraz odpowiedniej sygnalizacji.

windy dla dps

-Te inwestycje są niezwykle potrzebne i były sygnalizowane i oczekiwane przez podopiecznych tych placówkę jak i przez personel. Były także przedmiotem zabiegów dyrektorów tych placówek. Dziś podpisaliśmy stosowne umowy. Te windy zostaną zrealizowane w przeciągu 4 najbliższych miesięcy - mówi starosta Andrzej Szarlip.

Jak podkreśla coraz częściej osoby przebywające w DPS-ach wymagają transportu. Są to osoby leżące, czy osoby mające problemy z poruszaniem się, często niepełnosprawne.

-Więc winda dla komfortu życia, bezpiecznego i komfortowego przemieszczania się oraz poprawy jakości pracy dla pracowników jest konieczna. Wysłużony sprzęt zostanie zastąpiony przez nowoczesne rozwiązania - dodaje Andrzej Szarlip.

Wykonawcę, firmę Windy Wipro, reprezentował podczas podpisania umowy Janusz Kasperowski. -Generalnie będą to windy szpitalne, a to znaczy że można nimi transportować osoby stojące na własnych nogach, jak i osoby chore na łóżkach szpitalnych czy wózkach. Czas na realizację zadań mamy do 2 grudnia, będziemy jednak się starać by oddać je jak najszybciej. Pierwsze prace rozpoczniemy w DPS w Teodorówce, i myślę, że ruszą one w ciągu najbliższego miesiąca, a następnie w DPS dla Kombatantów - informuje Kasperowski.

Jak zaznacza, harmonogram jest tak ułożony, by zminimalizować czas kiedy windy są całkowicie wyłączone z eksploatacji.