Dziś, w Warszawie trwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Konferencja Młodzieżowych Rad i Środowisk Młodzieżowych. Celem wydarzenia organizowanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem będzie integracja środowisk młodzieżowych i dyskusja nad dalszą aktywizacją młodego pokolenia.

W wydarzeniu uczestniczy reprezentacja szkół dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski, tj. młodzież z I LO im. ONZ, ZSZiO, RCEZ i ZSBiO.

konferencja mlodziezy
Podczas konferencji odbędzie się gala konkursu „Ambasador Młodego Pokolenia RP”, w trakcie której jego laureatom zostaną wręczone statuetki.

W programie konferencji jest panele dyskusyjny dotyczący zagadnień związanych z potrzebami i problemami młodego pokolenia oraz funkcjonowaniem młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego rok po wprowadzeniu ustawy, która wzmocniła ich kompetencje.

Prelegentami są:
- Piotr Mazurek - sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej;
- Jacek Kurzępa - poseł na Sejm RP, członek  Podkomisji ds. młodzieży w Sejmie RP;
- Piotr Rydzewski - Prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych;
- Anna Węgrzyn - Prezes Zarządu Fundacji Terapia To Nie Wstyd;
- Jarosław Olszewski - Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
- Hubert Taładaj - Koordynator Główny Parlamentu Młodych RP, członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem;
- Maciej Kudra-Bartkowiak – radny młodzieżowej rady Gorzowa Wielkopolskiego, były doradca Burmistrza Drezdenka ds. Młodzieży - Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku, Młodzieżowy Delegat RP na 77. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ;
- Angelika Żukowska - pomysłodawczyni Młodzieżowej Rady Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki;
- Aleksandra Faryńska - sekretarz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego;
- Konrad Zacharski - przewodniczący Młodzieżowej Rady w Olsztynie.

Wyjazd jest częścią procesu tworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu.