Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN) zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół z województwa lubelskiego do udziału w 2. edycji „Lubelskiej Akademii Edukacji Cyfrowej”. Projekt pod nazwą „Lekcja:Enter” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych, informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Bezpłatne szkolenia podzielone są na dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany.

grafika lekcja enter
Podczas szkoleń online, prowadzonych przez doświadczoną kadrę konsultantów oraz doradców metodycznych LSCDN, uczestnicy:
- nauczą się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć,
- poznają narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej,
- otrzymają dostęp do materiałów na platformie „Lekcja:Enter”,
- pozyskają możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
- otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkołę do projektu zgłasza dyrektor. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej grantu: https://lekcjaenter.lscdn.pl.

Osobą do kontaktu jest Małgorzata Kołodyńska: mkolodynska@lscdn.pl.