Przedstawiciele władz powiatu biłgorajskiego, starosta Andrzej Szarlip i członek Zarządu Powiatu Jan Małysza, podpisali dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2931L Sól - Bidaczów Stary. Wniosek złożony został do Zarządu Województwa Lubelskiego w lipcu 2022 roku. Długość planowanej do remontu drogi to blisko 5 km.

5 mln zl na droge sol bidaczow
Roboty budowlane objąć mają:

- przebudowę nawierzchni wraz z poszerzeniem jezdni,
- przebudowę skrzyżowań,
- remont przepustów pod drogą,
- wykonanie poboczy,
- remont lub przebudowę istniejących chodników,
- wykonanie zatok przystankowych lub peronów przy przystankach,
- przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Powiat biłgorajski, na wyżej wymienione zadanie otrzymał 5 mln zł wsparcia.

Na inwestycje drogowe wsparcie otrzymały także gmina Biłgoraj - 4,7 mln zł, gmina Józefów - 365 tys. zł i gmina Księżpol - 378 tys. zł. Łączeni Urząd Marszałkowski na zadania dodatkowe związane z inwestycjami w infrastrukturę drogową przeznaczył 100 mln zł, środki trafiły do ponad 50 samorządów.

Promesy samorządowcom wręczyli wicemarszałek Michał Mulawa oraz członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.