Licealiści z ONZ-etu w Rumunii

W dniach 30 maja - 4 czerwca 2022 roku młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju przebywała w rumuńskim mieście Reghin. Uczniowie uczestniczyli w projekcie Erasmus Plus pt. Future Cities - Smart and Sustainable Solutions (Miasta Przyszłosci - Inteligentne i Trwałe Rozwiązania) realizowanym wspólnie z uczniami ze szkół z Rumunii, Grecji, Słowacji i Bułgarii. Głównym celem współpracy międzynarodowej było przygotowanie prezentacji na temat przykładów inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań w miastach oraz ich implementacji w aglomeracjach miejskich. Ponadto w ramach projektu młodzi ludzie sadzili drzewka w parku miejskim oraz prowadzili dyskusję na temat działań proekologicznych.

michal dziak kondolencje

Promesy na inwestycje współfinansowane z II edycji Polskiego Ładu wręczone

Dziś przed Krytą Pływalnią w Biłgoraju (obok ZSBiO), odbyła się konferencja prasowa, podczas której wręczono promesy dla samorządów powiatu biłgorajskiego w ramach II edycji Polskiego Ładu. Do samorządu powiatowego oraz samorządów gmin powiatu biłgorajskiego trafi ponad 143 tys. zł. 15 Jednostek Samorządu Terytorialnego z tym wsparciem realizować będzie 24 oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

Raport o stanie powiatu biłgorajskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Obejmuje on podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Debata nad raportem o stanie powiatu biłgorajskiego za 2021 rok przeprowadzona zostanie na sesji absolutoryjnej Rady Powiatu, która odbędzie się 24 czerwca 2022 roku.

Z dotacją po innowacje - startuje kolejny konkurs Programu Polska Wschodnia

Mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej po raz kolejny mogą otrzymać dotację na innowacje. Już za miesiąc rozpocznie się przyjmowanie wniosków w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” w Programie Polska Wschodnia. Warunki konkursu znacznie uproszczono. Łączny budżet konkursu to 30 mln zł. Kwota ta może jednak ulec zwiększeniu o dodatkowe środki - po rozstrzygnięciu konkursów w innych działaniach Programu Polska Wschodnia. Przyjmowanie wniosków w konkursie rozpocznie się 12 lipca i potrwa do 5 sierpnia 2022 roku. Wnioski przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.