Muzezum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju oraz Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju zapraszają na Kiermasz Wielkanocny 2021, który obdędzie się 21 marca br., w budynku głownym biłgorajskiego Muzeum przy ulicy Kościuszki 87, a w przypadku dobrej pogodby przed budynkiem Muzezum. Kiermasz czynny będzie w godzinach od 10:00 do 16:00.

Uczetsników obowiązują przepisys anitarne związane z epidemią koronawirusa, a więc zachowanie odstępów, dezynfekcja rąk oraz zasłanianie maseczką ust i nosa.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie Sołtysi! W imieniu władz powiatu biłgorajskiego, z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, pragniemy wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pracę i codzienny trud w służbie społeczności lokalnej. Sołtys to przedstawiciel sołectwa, a Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa.

XII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne „Rok polski w tradycji i obyczajach” organizowane przez Pałac Młodzieży w Warszawie zakończył się sukcesem Julii Furmanek i Stasia Pindora z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Za swój obraz Julia otrzymała nagrodę, praca Stasia została zakwalifikowana do wystawy. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży polskim dziedzictwem kulturowym, tradycją i obyczajami.

Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. Dotyczy to przyjmowania dokumentów i udzielania informacji. Wejście od ulicy Sikorskiego (boczne drzwi). Interesantów obowiązuje rygor sanitarny, tj. zachowanie odstępu, dezynfekcja rąk oraz zasłanianie ust i nosa. W kwestiach niewymagających osobistego stawiennictwa, sprawy urzędowe załatwić można drogą elektroniczną, korzystając m. in. z elektronicznej skrzynki podawczej.

Powiat biłgorajski przeznaczył 130 tys. zł na wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na Ziemi Biłgorajskiej. Wszystko odbyło się w ramach konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2021 roku z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratowania i ochrony ludności. Wsparcie otrzymało 41 jednostek. Wręczenie czeków i podpisanie umów odbyło się dziś, tj. 10 marca 2021 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.