Na finiszu są przygotowania by w powiecie biłgorajskim otworzyć dwa punkty w ramach Punktów Szczepień Powszechnych. Wytyczne dotyczące organizacji zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ i GIS. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i GIS. W powiecie biłgorajskim będą dwa punkty, gdzie mieszkańcy będą mogli się zaszczepić przeciw Covid-19.

Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie z terenu województwa lubelskiego. Uprzejmie informuję, że dnia 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę Nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - tzw. „uchwałę antysmogową” dla województwa lubelskiego. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 917).

Zachęcamy do udziału w Powiatowym Konkursie Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym” pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, Poseł na Sejm RP Beaty Strzałki oraz Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa. Organizatorem wydarzenia jest Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju (jednostka podległa powiatowi biłgorajskiemu) i biuro poselskie Poseł na Sejm RP Beaty Strzałki. Szczegóły w artykule poniżej.

Wyposażona przy wsparciu sponsorów i pomocy Rady Rodziców nowa klasopracownia informatyczno - językowa czeka na uczniów. Znajduje się w niej w niej kilkanaście stanowisk komputerowych, wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie oraz słuchawki. Do tego jest rzutnik z ekranem i stanowisko pracy nauczyciela. Obecnie sala wykorzystywana jest do nauki zdalnej. Jak tylko wróci nauka stacjonarna, wykorzystywana będzie podczas zajęć.

Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 roku, o godz. 16:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) obrady odbędą się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z wykorzystaniem programu ZOOM (link i dane dostępu).