Władze powiatu biłgorajskiego wybrały ofertę na „Przebudowę i rozbudowę budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach”. Tą ofertą jest oferta firmy Usługi budowlane” Romex” Roman Zawitkowski z Jarosławia z ceną za wykonanie zadania w kwocie 12 688 686,68 zł brutto. Firma zaoferowała okres gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - 60 miesięcy.

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę.

muzezum osuchyPonadto, Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:
1. Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a , 01-237 Warszawa. Oferta nie podlega ocenie ze względu na odrzucenie.
2. Usługi budowlane Romex „Roman” Zawitkowski, ul. Dojazdowa 33, 37-500 Jarosław.
Cena - 60,00 pkt.
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - 40 pkt.
Razem - 100,00 pkt.
3. "ATOS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gromada 165, 23-400 Biłgoraj.
Cena – 51,77pkt.
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - 40 pkt.
Razem – 91,77 pkt.
4. Usługi Tynkarskie Franciszek Kamieniec, ul. Zamojska 147 a, 23-400 Biłgoraj. Oferta nie podlega ocenie ze względu na odrzucenie.
5. SOLKAN Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 12, 35-211 Rzeszów.
Cena - 59,37 pkt.
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - 40 pkt.
Razem – 99,37 pkt.
6. Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe „FLISBUD” Stanisław Flis, ul. Bartycka 116, 00-716 Warszawa. Oferta nie podlega ocenie ze względu na odrzucenie.

Wyboru oferty dokonano 20 lutego 2023r.