XLVIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą „Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą „Roztoczański Związek Powiatowo - Gminny”.
6. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Transmisja sesji >>KLIKNIJ<<