W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju - z udziałem starosty Andrzeja Szarlipa - odbyło się posiedzenie Lubelskiej Izby Rolniczej. Prowadzi je Piotr Kiełbasa, przewodniczący Powiatowej Rady Izb Rolniczych w Biłgoraju, a w porządku obrad znajdują się punkty dotyczące aktualnej sytuacji na rynku zbóż i nawozów, założenia Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027, w tym zmiany w płatności bezpośrednich i ekoschematy; formy współpracy i zasady kontraktacji z Małopolską Hodowlą Roślin w Zamościu.

Przewidziano także wystąpienie przedstawiciele Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie podejmowanych działań przez Zarząd LIP w Lublinie oraz wystąpienia zaproszonych gości. Zakończeniem obrad mają być dyskusje, wnioski i ustalenia ze spotkania.

izby rolnicze posiedzenie starostwo
Podczas spotkania starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, wyszedł z inicjatywą dodatku emerytalnego dla sołtysów. Wniosek skierował on do Rady Powiatowej Izb Rolniczych, wniosek został zaopiniowany pozytywnie i skierowany do Zarządu LIR w Lublinie.

Starosta umotywował swój wniosek, kwestią społecznej działalności sołtysa, która wymaga poświęcenia czasu. Jak wskazał, sołtysi są łącznikami mieszkańców z samorządem i taki dodatek byłby pewną kwestią rekompensaty podejmowanych przez nich obowiązków.