W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyła się pierwsza sesja Zgromadzenia pierwszej kadencji Roztoczańskiego Związku Powiatowo - Gminnego. W spotkaniu obok władz powiatu biłgorajskiego uczestniczyli także starostwie powiatów i burmistrzowie oraz wójtowie gmin wchodzący w skład Roztoczańskiego Związku Powiatowo - Gminnego, a wśród gości obecny był również Michał Mulawa wicemarszałek województwa lubelskiego.

-Spotkaliśmy się dziś ze względu na bardzo istotny i ważny temat, nie tylko z punktu widzenia mieszkańców powiatu biłgorajskiego ale całego Roztocza. Został zawiązany Związek Powiatowo - Gminny, którego głównym celem będzie pozyskanie i wydatkowanie, a także przeprowadzenie inwestycji, dzięki której powstanie około 180 km nowych ścieżek rowerowych w naszym regionie. Tylko na terenie powiatu biłgorajskiego, wg. zamierzeń ma powstać ich około 50 km - poinformował podczas briefingu prasowego, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.

zrzeszenie roztoczanskich samorzadow
Dziś Związek Powiatowo - Gminny się ukonstytuował, wybrał władze, podjęte zostały deklaracje o współpracy, kwestiom formalnym nadany został także bieg. Szefem związku został Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, a w Zarządzie znaleźli się także starostowie powiatów: biłgorajskiego, tomaszowskiego, kraśnickiego, janowskiego i zamojskiego.

-Cieszymy się, że współpraca na terenie Roztocza kwitnie, przykładem tego jest dzisiejsze spotkanie, pięciu roztoczańskich starostów oraz wójtów i burmistrzów gmin z Roztocza. Rowerowe Roztocze, to projekt o wartości ponad 200 mln zł, który w najbliższych latach będzie realizowany. Naszą ambicją jest to, by Roztocze było ulubionym miejscem Polek i Polaków do uprawiania turystyki rowerowej - dodał wicemarszałek Michał Mulawa.

W terenach miejskich ma powstać około 35 km ścieżek, a w terenach wiejskich około 140 km.