Uprzejmie zapraszam na XLIX sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 13 marca 2023 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

seja marzec 2023 1

sesja marzec 2023 2

Transmisja >>KLIKNIJ<<

/Starostwo Powiatowe/