Startuje III edycja ogólnopolskiego programu partnerskiego dla szkół promującego zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Akcję organizuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”. Kampania otrzymała dofinansowanie Funduszy Unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

kolei szkoly

Do udziału w programie mogą zgłosić się uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem programu jest przybliżenie młodzieży zagrożeń wynikających z braku ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych. Akcja ma wzbudzić zainteresowanie zasadami właściwego zachowania w tych miejscach.

Program trwa do 31 maja br.

Koncepcja programu

Zespół uczniów pod opieką wytypowanego nauczyciela – szkolnego koordynatora programu, zrealizuje minimum 3 działania i aktywności.

Oto co możecie zrealizować:
- szkolny konkurs na plakat, mem, infografikę, zdjęcie, gif, selfie,
- szkolny konkurs na filmik,
- przygotowanie gazetki szkolnej,
- zorganizowanie apelu dla uczniów szkoły,
- zaprojektowanie materiału promocyjnego (np. wpinka, naklejka, chorągiewka, itp.),
- wykonanie zakładki lub podstrony na stronie www szkoły,
- zorganizowanie „Dnia bezpieczeństwa kolejowego” w szkole, którego elementem będzie prelekcja z udziałem koordynatora kampanii i/lub funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

Wyróżnieni uczestnicy oraz szkolni koordynatorzy programu uzyskają tytuł Ambasadorów Bezpieczeństwa. Dla uczestników przewidziane są podziękowania i dyplomy. Szkoły biorące udział w akcji dostaną nagrody w postaci urządzeń wielofunkcyjnych.

Zgłoś swoją szkołę!

Więcej na https://www.pois.gov.pl/Strony/o-programie/POIiS-dzieciom/Aktualnosci/Zostan-ambasadorem-bezpieczenstwa