Konferencja o bezpieczeństwie w turystyce odbyła się w ZSBiO

Andrzej Łagożny wspólnie z przedstawicielami Akademii Zamojskiej i ZSBiO w Biłgoraju otworzył dziś konferencję skierowaną do uczniów szkół średnich i nauczycieli. Dotyczyła ona bezpieczeństwa w turystyce i aktywności rekreacyjnej.

14 kwietnia 1

MPI Powiat bilgorajski

droga sol bidaczow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Bezpieczeństwo uczestników turystyki aktywnej i rekreacji ruchowej

Akademia Zamojska kontynuuje rozpoczęty w październiku ubiegłego roku cykl konferencyjny przeznaczony dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych, którego inicjatorami są Zakład Turystyki i Rekreacji oraz Zakład Pielęgniarstwa.