W przeprowadzonej na terenie Powiatu Biłgorajskiego Akcji wzięło udział ponad dwa i pół tys. uczestników. Byli to głównie uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, wspierani przez nauczycieli, opiekunów, przedstawicieli gmin, specjalistów d/s. leśnictwa.

Z bezpłatnych materiałów oferowanych przez samorząd Powiatu skorzystało 8 gmin, wszystkie biłgorajskie szkoły ponadgimnazjalne, Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Biłgoraju oraz Społeczna Straż Rybacka w Biłgoraju.

Uprzątnięty teren to głównie lasy, parkingi leśne, rowy przydrożne, okolice rzek, tereny wokół szkół, przystanki autobusowe, osiedla mieszkaniowe, ogródki działkowe itp. Do Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju wpłynęły sprawozdania uczestników akcji na podstawie których zrobiono powyższą analizę.