Powiat Biłgorajski jest najprężniej rozwijającym się powiatem w województwie lubelskim. Pod względem liczby istniejących podmiotów gospodarczych jesteśmy w ścisłej czołówce województwa. Wiele z naszych firm prowadzi interesy z partnerami zagranicznymi. Zlikwidowanie Oddziału Celnego utrudni ich działalność, zwiększy koszty, co wprost wpłynie na ograniczenie rozwoju gospodarczego. To przełoży się na zwiększenia poziomu bezrobocia na teranie naszego powiatu. Takie postępowanie jest dla nas krzywdzące. Rozwój Polski Wschodniej – na terenie której położony jest nasz powiat – jest priorytetem nie tylko dla Polski, ale i całej Unii Europejskiej. Rozwój gospodarczy jest tu najważniejszy. Państwa planowane działania wprost ograniczają i utrudniają ten rozwój. Jeszcze raz apeluję o rozwagę i mam nadzieję, że nie dojdzie do tak drastycznych rozwiązań. Jako Starosta Biłgorajski zwracam się z prośbą o pozostawienie Oddziału Celnego w Biłgoraju w obecnej strukturze i składzie.

Starosta

Marian Tokarski