Przypomnijmy OIK rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2009r. - jako jednostka organizacyjna Powiatu Biłgorajskiego. Jest to placówka, w której udzielane jest wszechstronne wsparcie dla: ofiar przemocy w rodzinie, osób pozostających w konflikcie, osób po próbach samobójczych, osób doznających przemocy seksualnej, dzieci wykorzystywanych seksualnie, osób i rodzin z problemem bezdomności, osób i rodzin z problemem uzależnień, osób po przeżyciach traumatycznych i uchodźców. W Ośrodku udzielane jest też poradnictwo specjalistyczne, tj. psychologiczne, rodzinne i socjalne oraz prowadzony jest hostel – zapewniający tymczasowe schronienie dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście lub kontaktować się telefonicznie. Ośrodek przeznaczony jest dla potrzebujących z terenu całego powiatu biłgorajskiego.