Zapraszamy w związku z tym organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Biłgorajskiego oraz podmioty wymienione wyżej do wyrażenia opinii i uwag o projekcie, który zamieszczamy na naszej stronie, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na Tablicy ogłoszeń.

Uwagi i propozycje w formie pisemnej należy wysłać na adres: awachowicz@bilgorajski.pl lub zsiek@bilgorajski.pl

Termin zgłaszania opinii uwag i propozycji do projektu upływa 19 października 2011r.