Wykonawcą jest, wyłoniona w drodze przetargu, firma Blanca Plus Sp. z o.o. z Woli Mrokowskiej. Dotychczasowa instalacja uzdatniania wody była już zużyta eksploatacyjnie i technologicznie. Basen mógł w każdej chwili zostać zamknięty. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakości wody basenowej inwestycja taka była konieczna.
Obecnie przeprowadzana jest całkowita modernizacja instalacji obiegu uzdatniania wody basenowej, a więc stacji filtrów, układu pompowego oraz orurowania technologicznego. Dla basenu pływackiego przyjęto technologię uzdatniania wody opartą na procesach: koagulacja – filtracja - dezynfekcja. W ciągu roku przewidziano jedno zatrzymanie instalacji w celu wymiany wody, oczyszczenia niecek, konserwacji urządzeń technologicznych. To pozwoli na oszczędności, gdyż dotychczas takich wymian wody było kilka. Prace potrwają do końca sierpnia br.