Postanowieniem Prezydenta RP na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi na rzecz społeczności lokalnej odznaczeni zostali: Srebrnym Krzyżem Zasługi - Anna Iskra i Jarosław Kuśmierczyk; Brązowym Krzyżem Zasługi Maryla Olejko. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Józef Biały, Maria Bibułek, Alicja Janik, Irena Łysa, Maria Piętak, Janina Piebiak i Halina Rogowska. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Justyna Bździuch, Lucyna Leń, Teresa Nizio, Maria Szeliga, Anna Węgrzyn. Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Beata Kurys i Mirosław Wojda.
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała: Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej zasłużonemu dla idei pamięci narodowej oraz opieki nad miejscami walk i męczeństwa Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej odznaczony został: Stanisław Schodziński. Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska wyróżniła Medalami Wojewody Lubelskiego następujące osoby: Wiesława Różańskiego, Stefana Szmidta i Zdzisława Żołopę.