Jak wyjaśnia Teresa Jonik dyrektor PCPR, w celu otrzymania Karty rodzice, bądź prawni opiekunowie muszą złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 38, wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganym załącznikiem. Kartę wydaje Starosta Biłgorajski, wniosek rozpatrywany będzie w terminie 14 dni, a Karta ważna będzie 12 miesięcy. Jej wydanie jest bezpłatne. Wniosek pobrać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, PCPR udziela także wszelkich niezbędnych informacji.

Karta upoważnia do korzystania z 50% zniżek na bilety wstępu do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i do korzystania z Krytej Pływalni.