herb powiatu18 czerwca br. w Biłgoraju odbyła się XXXVIII sesję IV kadencji Rady Powiatu, której przewodniczył Mirosław Późniak. Obecni byli radni, członkowie Zarządu Powiatu oraz kierownicy jednostek podległych Starostwu Powiatowemu i zaproszeni goście.

Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej, XXXVII sesji radni mogli zadawać interpelacje. Dotyczyły one głownie kwestii dróg oraz Autodromu. W tym punkcie głos zabrali radni Ryszard Korniak i Michał Furlepa. O kwestie związane z budową kompleksu boisk sportowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju pytał Mirosław Późniak.

Przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju Mirosław Późniak informuje, że organizuje bezpłatny wyjazd w dniu 29 czerwca 2014 roku na uroczystości patriotyczno - religijne 70. rocznicy Bitwy pod Osuchami.

wyroznieniam-Osiągnięcia uczniów, wysokie miejsca w rankingach naszych szkół, bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych oraz świetne przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki na studiach wyższych i do wykonywania pracy to zasługa ciężkiej pracy zarówno pedagogów jak i samych uczniów – mówił podczas uroczystości Starosta.

18 czerwca w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, z rąk Starosty Biłgorajskiego Mariana Tokarskie, etatowego członka Zarządu Powiatu Józefa Czarnego oraz przodowniczego Komisji Edukacji Adama Olszty blisko 170 uczniów i ponad 80 nauczycieli otrzymało nagrody i wyróżnienia podczas podsumowania roku szkolnego.

nagrody dla sportowcowmTradycyjnie już w połowie czerwca, Starosta Biłgorajski organizuje Powiatowe Podsumowanie Rosku w Sporcie, podczas którego nagradza najlepszych sportowców, trenerów i działaczy sportowych. Jest to także dogodna okazja by podsumować sportowe wydarzenia i wyciągnąć z nich konsekwencje przed kolejnymi występami.

SPORTOWIEC POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 – W KATEGORII - IGRZYSKA

Iwona Martysz, uczennica II klasy Technikum Kelnerskiego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, dnia 31 maja 2014 roku wzięła udział w finale X edycji Konkursu Papieskiego. Odbył się on w Lublinie w budynku KUL - Collegium Norwidianom i nosił tytuł: Człowiek – podmiot pracy.

Konkurs Papieski to największy w Polsce konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Projekt ten realizowany przez Instytut Tertio Milennio od 10 lat i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży. W tym roku uczestniczyło w nim ponad 5 tysięcy młodych z całej Polski. Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.