Celem akcji jest zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego człowieka na środowisko przyrodnicze poprzez unikanie tworzenia odpadów i selektywną ich zbiórkę. Istotne jest też „odkrywanie” lasów i terenów przyleśnych jako miejsc do spędzania wolnego czasu na łonie natury oraz promowanie odpowiedzialnej wobec środowiska postawy. Jak co roku zalecane jest przeprowadzenie akcji sprzątania głównie na terenach leśnych i w miejscach o cennych walorach przyrodniczych.

Sprzątanie świata - Polska jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.