Osoby nagrodzone nagrodą Starosty:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju - dr Arkadiusz Jastrzębski, Helena Wasąg, Barbara Zielińska.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju - Jadwiga Gara wicedyrektor szkoły, Monika Buczek, Małgorzata Magoch.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej - Jerzy Buczko dyrektor szkoły, Artur Kłosek, Jarosław Dubiel, Robert Kleban.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących - Anna Kraczowska wicedyrektor szkoły, Piotr Blacha.

Młodzieżowy Dom Kultury - Irena Oręziak – Kupczak.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - Alicja Kołodziej, Bożena Gircza.

Zespół Szkolno – Rewalidacyjny - Grzegorz Kubik.

den2