Starosta Marian Tokarski we wstępie krótko scharakteryzował przyjezdnym nasz powiat. Mówił o położeniu geograficznym, o zaludnieniu i gospodarce, oraz o naszej lokalnej gościnności:

- Nasz powiat to ciekawy zakątek turystyczny. Mamy bardzo czyste środowisko, przyjazny klimat i piękną przyrodę. Dużą cześć, około 40% ogólnej powierzchni, stanowią lasy. Sądzę, że najciekawsze zakątki poznacie podczas tego krótkiego pobytu. Życzę wszystkim pięknych chwil i radosnych wspomnień. A przede wszystkim życzę głębokiego przeżycia z tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – podkreślał.

Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński mówił o Gminie Biłgoraj, o przyjaznych i gościnnych mieszkańcach gminy oraz życzył wszystkim, aby rezultatem tej wizyty były trwałe przyjaźnie Polsko – Litewskie. W podobnym tonie wypowiadał się Burmistrz Janusz Rosłan, który przywitał gości w ich ojczystym języku. Przypomniał też, że Biłgoraj nawiązał współpracę partnerską z litewskim miastem Kelme. Gości witał także Stefan Szmidt dyrektor BCK. Następnie młodzież obejrzała prezentację Zespołu Tańca Ludowego „Tanew” działającego przy MDK w Biłgoraju, którym kieruje Ewa Chuchro.

Goście z Litwy będą u nas do poniedziałku, 25 lipca. Program ich pobytu jest bardzo napięty: zwiedzają Roztoce, mają zaplanowany spływ kajakowy, odwiedzą też Zamość oraz wezmą udział w festiwalu Soli Deo.

 

sdm2

 

sdm3

 

sdm4

 

sdm5