Z kolei na Wydziale Farmacji wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, wykrywali kationy i aniony oraz przeprowadzali reakcje charakterystyczne dla różnych związków.

Uczniowie byli bardzo aktywni, nabyli wiele nowych umiejętności i poszerzyli swoją wiedzę. Obejrzeli także bazę lokalową Uniwersytetu Medycznego.
Kolejne zajęcia dla uczniów I LO im. ONZ w Biłgoraju odbędą się już w kwietniu.