-Pomimo dwóch różnych systemów wartości, które prezentują ci poeci, prywatnie byli przyjaciółmi - tak na samym początku literaturoznawca wprowadził młodzież w świat szeroko pojętej literatury oraz poezji.

Warsztaty, jakby mogło się wydawać, nie były zamknięte w sztywnych ramach uniwersyteckiego, trwającego w nieskończoność wykładu. Profesor Giemza od samego początku zwracał się do uczniów językiem zrozumiałym. Przykuwał uwagę sposobem prowadzenia zajęć, anegdotami wplatanymi w tok wypowiedzi, przykładami z życia.

Celem warsztatów było pogłębianie umiejętności interpretacji porównawczej, przydatnej do matury, zwłaszcza rozszerzonej z języka polskiego. Uczestnicy wynieśli ze spotkania nie tylko kolorowe notatki, ale przede wszystkim wiedzę o tym, z jaką łatwością człowiek może zatracić swoją tożsamość w świecie pełnym tandety i beznadziejności.

/Paulina Krawczyk ZSBiO/