Przedmiotem narady będzie:

-         ujednolicenie formy i zakresu dokumentacji

-         przyjęcie wieków rębności

-         zaprojektowanie użytkowania rębnego i przedrębnego

-         zaplanowanie zadań i wskazań hodowlanych dostosowanych do miejscowych warunków przyrodniczych (TD i orientacyjne składy odnowień dla poszczególnych TSL)

-         wyjaśnienie rozbieżności w materiałach geodezyjnych

-         synchronizacja działań proceduralnych i organizacyjnych zainteresowanych stron warunkujących sprawny przebieg prac i zatwierdzanie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu

-         ustalenie zakresu i sposobów ewentualnego wykonania prac dodatkowych lub zamiennych.

-         omówienia procedur

Jednocześnie informujemy, że prace taksacyjne firma LAS-R rozpocznie od 25 listopada 2019 r., natomiast firma TAXUS UL Sp. z o. o. prace taksacyjne rozpocznie od 1 grudnia 2019 roku. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.